מרחב למידה בחירום

מרחב למידה בחירום נבנה למטרת רענון נהלי חירום במצב שגרה.

שנזכה לימים רגועים ובטוחים!!!!

קישור למרחב למידה בחירום – 

הגדרות כלליות כניסה למערכת