בית הספר היסודי גוונים - אורנית

דיוקן בי"ס יסודי גוונים, אורנית - תשפ"ב

בית-הספר הוקם בשנת 1985 עם היווסדו של הישוב אורנית, ונקרא על שמו.

בית-הספר צמח וגדל יחד עם התפתחות הישוב והפך לבית-ספר
אזורי שכלל 750 תלמידים מאורנית, שערי-תקווה ועץ-אפרים, הישובים הסמוכים.

עד שנת 1995 למדו בו גם תלמידי חטיבת הביניים. בשנה
זו עברה חטיבת הביניים למבנה חדש נפרד, ובית הספר הוגדר מחדש כבית-ספר יסודי.בשנת 2001 עם הקמת בית-הספר בשערי-תקווה, עזבו תלמידי שערי-תקווה ועץ אפרים, ומאז לומדים בבית-ספרנו רק תלמידי הישוב אורנית.

בשנת 2014 נקבע שם בית הספר "גוונים". 

כיום, בית-הספר מכיל את כיתות א-ח, בית ספר יסודי שמונה שנתי, מהווה מרכז חינוכי בקהילת הישוב המונה כ- 3000 משפחות ומדגיש מאוד את ערך השותפות והתרומה למען אזרחות פעילה ומעורבות קהילתית.

בבית הספר לומדים היום  תלמידים ב-18 כיתות על-פי החלוקה הבאה:

2 כיתות א'

2 כיתות ב'

2 כיתות ג'

2 כיתות ד'

3 כיתות ה'

3 כיתות ו' 

2 כיתות ז'

3 כיתות ח' 

צוות בית-הספר מונה 50 מורים, ועובדי מועצה

צוות ההוראה מונה :

מנהלת בית-הספר: גלית אידלמן קיסוס

 סגנית מנהלת: מיכל שמש

2 יועצות: עינת קוט ומאיה מרקוביץ

רכזות שכבה

רכזות תחומים

מחנכות ומורות מקצועיות

צוות טיפולי

עובדות מועצה:

2 מזכירות: רחלי יפה ושרה ארואסטי

אב בית

סייעות

הגדרות כלליות כניסה למערכת