בית הספר היסודי גוונים - אורנית

ילדי כיתות ב׳ המופלאים יצאו לשלוח מכתב עם בול
בדואר היישובי באורנית ונהנו כל הדרך אל הדואר 💜

הגדרות כלליות כניסה למערכת